(552) Przystanek: Czarnowiec 1


22dw. PKS - centrum - szpital spec. - Goworowska - Tobolice - Czarnowiec - Rzekuń
GODZ.MINUTYGODZ.MINUTY
04
---
 
14
---
 
05
45
X
15
00
X
06
58
X
16
30
X
07
---
 
17
---
 
08
00
X
18
15
X
09
---
 
19
25
X
10
10
X
20
---
 
11
20
X
21
---
 
12
45
X
22
---
 
13
---
 
23
---
 
X - kursuje w dniach: od poniedziałku do piątku