4,94 zł
4,94 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,94 zł     4,94 zł
projekt1projekt2

Adaptacja kanału naprawczego na kanał kontrolno-diagnostyczny, jako element projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 – 2013

        Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce ma przyjemność poinformować, iż zakończył inwestycję pn. ADAPTACJA KANAŁU NAPRAWCZEGO NA KANAŁ KONTROLNO-DIAGNOSTYCZNY, stanowiącą element projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 – 2013.

Pełna treść artykułu po kliknięciu Więcej.
Liczba wyświetleń: 1212
 
03.06 2015


Relacja z uroczystego odebrania autobusów elektrycznych.
   Dnia 30 kwietnia 2015r. odbyło się uroczyste odebranie dwóch autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino Electric 8.9, które stanowią ekologiczny, nowoczesny i komfortowy środek komunikacji miejskiej dla naszych Pasażerów.
Liczba wyświetleń: 1299
 
04.05 2015


ZWIĘKSZYŁA SIĘ LICZBA NOWOCZESNYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce sukcesywnie, zgodnie z zamierzeniami zwiększa liczbę nowych wiat przystankowych na terenie miasta i sąsiednich gmin...
Liczba wyświetleń: 1315
 
24.04 2015


Wyróżnienie w Narodowym Konkursie Ekologicznym dla Ostrołęki
  Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ma zaszczyt oraz  przyjemność zaprezentować Państwu film podsumowujący działania naszego  samorządu na rzecz ochrony środowiska. Film ten został zrealizowany  przez portal onet.pl w związku z wyróżnieniem, jakie otrzymała Ostrołęka  w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i  Środowisku”.
Liczba wyświetleń: 1284
 
16.02 2015


Nowoczesne, proekologiczne autobusy z silnikiem Euro 6 jeżdżą już po Ostrołęce !
   Miejski  Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce dnia 14.11.2014r.  wzbogacił swój tabor o dwa fabrycznie nowe autobusy miejskie z silnikiem  spełniającym najwyższe europejskiej normy związane z ochroną środowiska  - Euro 6.
  Autobusy wyprodukowane zostały przez firmę AMZ z Kutna, mają długość 10  metrów, są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring,  automaty biletowe oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej  (elektroniczne tablice wyświetlające trasę przejazdu oraz głosowe  zapowiadanie przystanków).                        
  Nowe autobusy przystosowane są do zasilania ekologicznymi biopaliwami i  wyposażone w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu  publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pojazdy te zapewnią  komfortową, bezpieczną jazdę po mieście. Są wykonane ze stali odpornej  na korozję i, co istotne są niskopodłogowe, a więc przyjazne  niepełnosprawnym oraz osobom starszym. Zostały zakupione jako element  projektu realizowanego w ramach priorytetu V wzmacnianie roli miast w  rozwoju regionu DZIAŁANIE 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 – 2013.
Liczba wyświetleń: 1338
 
25.11 2014


Podsumowanie projektu unijnego zrealizowanego przez MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z prezentacją (w załączniku), w której znajduje się podsumowanie projektu inwestycyjnego, zrealizowanego przez naszą Spółkę, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet V, Działanie 5.1. Transport Miejski.
Liczba wyświetleń: 1780
 
11.12 2013


Podsumowanie dotychczasowej działalności inwestycyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce współfinansowanej ze środków UE ( stan na 06.2013r. )
  
 
Spółka Miejski Zakład Komunikacji jest beneficjentem dwóch projektów unijnych, których głównym celem jest podniesienie standardu usług transportu, a także dostępności do transportu publicznego.  W 2010 roku Spółka pozyskała dofinansowanie unijne w ramach RPO WM, Działanie 5.1. ( tytuł Projektu: PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO, ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE POPRZEZ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE w ramach RPO 2007-2013 Działanie 5.1. Transport miejski). Aktualnie (do roku 2013) Zakład sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, realizuje poszczególne działania inwestycyjne, które pozwolą Firmie, na zminimalizowanie dysproporcji rozwojowych w porównaniu z tendencjami obowiązującymi w branży. Najbardziej dynamiczny z dotychczasowych rozwój Przedsiębiorstwa, będący równocześnie odpowiedzią na zdiagnozowane oczekiwania pasażerów, obejmuje szereg zrealizowanych już w większości  inwestycji.
Liczba wyświetleń: 3263
 
04.06 2013


MZK Spółka z o.o. podpisała umowę na swój drugi projekt unijny.
W środę, 27 lutego 2013 r. MZK Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację drugiego już projektu unijnego, z którego środki zostaną wykorzystane na modernizację i polepszenie jakości naszych usług.

Liczba wyświetleń: 1939
 
01.03 2013


Myjnia autobusowa otwarta
W piątek 7 grudnia miało miejsce uroczyste oddanie do użytku myjni autobusowej, wybudowanej przy siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej. Oprócz przedstawicieli Spółki, w otwarciu myjni uczestniczyli członek Zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak oraz dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz.
Liczba wyświetleń: 1806
 
13.12 2012


Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej


Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.  sfinalizował kolejną inwestycję w ramach projektu "Podniesienie  standardu usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski  Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, poprzez kompleksowe  działania inwestycyjne w ramach programu RPO WM 2007-2013. Działanie 5.1  - transport miejski".

Liczba wyświetleń: 1880
 
17.10 2012


Budowa myjni autobusowej na potrzeby MZK Spółka z o.o.
Inwestycja pod nazwą: „Budowa myjni autobusowej na potrzeby własne na terenie zajezdni MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1, jako element Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1. jest w trakcie realizacji. Na dzień 12.04.2012r. trwają na terenie zajezdni prace budowlane wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” z Ostrołęki, którego oferta została wybrana...
Liczba wyświetleń: 1936
 
02.08 2012


Przebudowa dwóch zjazdów na teren bazy MZK Spółka z o.o.
III i IV kwartał 2011r. to realizacja przedsięwzięcia pt: „Przebudowa dwóch zjazdów z ulicy Kołobrzeskiej na teren bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz ogrodzenia jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1.”
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę zjazdu nr 1 polegającą na poszerzeniu go i skanalizowaniu...
Liczba wyświetleń: 1760
 
02.08 2012


Nabycie systemu monitorującego
W IV kwartale 2009r. Spółka zakupiła system monitoringu wizyjnego. Aby właściwie zabezpieczyć teren firmy, Spółka nabyła wraz z usługą montażu sprzęt specjalistyczny, m.in. 12 kamer dualnych zewnętrznych, 2 kamery kolorowe zewnętrzne, 3 kamery kolorowe wewnętrzne, centralę alarmową, czujniki ruchu, czujnik p.poż., pilot antynapadowy.
Liczba wyświetleń: 1774
 
02.08 2012


Kompleksowa termomodernizacja budynku MZK
W okresie od kwietnia 2010r. do sierpnia 2010r. Spółka zrealizowała inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych polegającą na remoncie elewacji i dachu budynku, mieszczącego stację obsługi samochodów, warsztat, pomieszczenia socjalne oraz część administracyjną Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce...
Liczba wyświetleń: 1777
 
02.08 2012


Zakup specjalistycznego systemu informacji pasażerów i zarządzania spółką Municom.Premium
W III kwartale 2009r. Spółka zakupiła sieć komputerową niezbędną do wdrożenia i użytkowania planowanego systemu informatycznego MUNICON.PREMIUM ( systemu informatycznej obsługi klientów oraz automatyzacji pracy i świadczenia usług Spółki)...
Liczba wyświetleń: 1991
 
02.08 2012

[ 1 ] 2 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011