4,58 zł
4,72 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,58 zł     4,72 zł

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

O nas  |   Aktualności  |   Prawo Jazdy

 

 
INFORMATOR

PROCEDURA

INFORMATOR OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW                   

          Na początku kursant musi uzyskać ze swojego Urzędu Miasta (Wydział Komunikacji i Transportu w Ostrołęce ul. Kościuszki 45)  lub Starostwa  (Starostwo Powiatowe w Ostrołęce pl. gen. Józefa Bema 5) PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) - indywidualny numer nadany osobie, która ubiega się o prawo jazdy.

Uzyskuje się go na podstawie wcześniej przygotowanych dokumentów:

 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza, który ma uprawnienia do badań kierowców, opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2014 poz. 949 )
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5,
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jeśli osoba jest niepełnoletnia, to musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestniczenie w kursie prawa jazdy, za zgodą rodziców można zapisać się na kurs 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia (podstawa prawna: art.21 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 ), do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku (art.50 Ustawy o kierujących pojazdami, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970.)
 • dokument tożsamości tj. paszport, dowód osobisty, karta pobytu lub legitymacja szkolna.

  

Kurs prawa jazdy obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych - wykłady odbywają się w bogato wyposażonej sali wykładowej zgodnej z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Infrastruktury;
 • 30 godzin zajęć praktycznych - obejmujących zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Nasi kursanci uczą się jazdy po "łuku" na pełnowymiarowym oświetlonym placu. Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu  wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.

 

CENA KURSU TO TYLKO  890 zł   brutto, a w cenie kursu oferujemy:

 • 30 godzin teorii
 • 30 godzin praktyki prowadzonej przez rzeczowych, cierpliwych i doskonale przygotowanych instruktorów
 • materiały dydaktyczne (książka + płyta)
 • TYLKO U NAS: bilet dwumiesięczny na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej - wszystkie linie i strefy - gratis!!!
 • płatność w dogodnych ratach :     

                                                             I rata – 200 zł – płatna w momencie zapisu na kurs

                                                            II rata – 200 zł – po części teoretycznej

                                                           III rata – 200 zł – po dziesiątej godz. jazdy                              

                                                            IV rata – 145 zł – po dwudziestej godz. jazdy    

                                                             V rata – 145 zł – po trzydziestej godz. jazdy

 

 

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011