5,10 zł
4,85 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,10 zł     4,85 zł

Informacja o wniesieniu odwołania. Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2018 – XII 2018
   Na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce informuję, że w dniu 06.11.2017r., wpłynęła do Zamawiającego kopia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2018 – XII 2018.
   MZK Spółka z o. o. wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Załączniki pobrań ściągnij
Odwołanie 2 422,25 KB 333
Liczba wyświetleń: 451
07.11 2017

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011