5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Protokół z otwarcia ofert - dostawy oleju napędowego na 2013 rok
Ostrołęka, dn. 26.11.2012r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2013 – XII 2013

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


1. W dniu 26.11.2012 r. ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:
Tadeusz Brzozowski – Przewodniczący Komisji,
Tomasz Mrozek – Członek Komisji,
Adam Zduńczyk – Członek Komisji,
Dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Otwarcia ofert dokonano
w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przy
ul. Kołobrzeskiej 1.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 7.500.000,00 zł  netto.

3. Łącznie wpłynęło 6 ofert, w tym:
• 6 oferty zostały złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych.
• 0 ofert zostało złożonych w opakowaniach uszkodzonych lub otwartych
(opis naruszenia stanu ofert.. wraz z podaniem nazwy wykonawcy oraz jego adresu:) ……….……..………………………nie dotyczy ……………………………………
• 6 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
• 0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
……….……..………………………nie dotyczy ……………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę po terminie składania ofert:)
• 0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert.
……….……..………………………nie dotyczy ……………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, który wycofał ofertę)
• 0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.
……….……..………………………nie dotyczy ……………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, który zmienił ofert)


4. Informacje o otwartych ofertach:
• liczba otwartych ofert: 6
• dane z otwartych ofert:

L.P.NAZWA WYKONAWCYADRESOFEROWANA MARŻA
(RÓŻNICA OD CEN PKN ORLEN)
1.PetroDom Venna
Sp. z o.o. Komandytowa
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska- 52,00 zł
2.PROGRESS Sp. z o.o.ul. Graniczna 7,
07-410 Ostrołęka
- 92,00 zł
3.BENZOL Sp. z o. o.ul. Graniczna 7,
07-410 Ostrołęka
- 82,00 zł
4.Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z.Niziński”ul. Serocka 11a,
07-200 Wyszków
- 109,26 zł
5.ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.ul. Zglenickiego 44,
09-411 Płock
- 86,70 zł
6.P.P.H.U. „WAGAT” sp. j.
Wielogórscy
ul. Gdańska 95,
07-100 Węgrów
-110,00 zł


4. Uwagi
• W otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele potencjalnych Wykonawców:
- p. Aneta Zaniewska – Progress Sp. z o.o.
- p. Katarzyna Wierzbowska – Benzol Sp. z o.o.
- p. Krzysztof Baran – P.P.H.U. WAGAT sp.j. Wielogórscy


5. Przedstawiciele Wykonawców obecni na otwarciu ofert nie mieli zastrzeżeń do procedury.

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:
Tadeusz Brzozowski …………………………………
Tomasz Mrozek      …………………………………..
Adam Zduńczyk…..…………………………………

Liczba wyświetleń: 1596
26.11 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011