5,10 zł
4,85 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,10 zł     4,85 zł

Nabycie systemu monitorującego
W IV kwartale 2009r. Spółka zakupiła system monitoringu wizyjnego. Aby właściwie zabezpieczyć teren firmy, Spółka nabyła wraz z usługą montażu sprzęt specjalistyczny, m.in. 12 kamer dualnych zewnętrznych, 2 kamery kolorowe zewnętrzne, 3 kamery kolorowe wewnętrzne, centralę alarmową, czujniki ruchu, czujnik p.poż., pilot antynapadowy.
 
Liczba wyświetleń: 1705
02.08 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011