5,19 zł
4,91 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,19 zł     4,91 zł

EUROSYMBOL  KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ 2015 dla  Miejskiego Zakładu Komunikacji  Sp. z o.o. w Ostrołęce.
    Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym, zaszczytnym tytule  jaki  Miejski Zakład Komunikacji  Sp. z o.o. w Ostrołęce otrzymał 26  listopada b.r.  
   Kapituła Programu Symbol i EuroSymbol prowadzona przez „Monitor Rynkowy” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitor Biznesu” w „Rzeczpospolitej” doceniła poprawianie komfortu podróżowania pasażerów i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań ułatwiających korzystanie z komunikacji miejskiej w Ostrołęce. Na szczególne wyróżnienie zasłużył fakt pozyskania środków unijnych na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
   26 listopada br. przedstawiciele blisko siedemdziesięciu firm i instytucji zgromadzili się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na gali wręczenia nagród programu Symbol 2015 oraz Balu Laureata, zorganizowanym z okazji jubileuszu programu.
   Program i jego laury to wyraz uznania dokonań, rozwoju innowacyjności, wykorzystania funduszy unijnych  dla najbardziej twórczych podmiotów, funkcjonujących w różnych sferach życia publicznego. Program Symbol 2015 jest również wyrazem docenienia osiągnięć na tle całej gospodarki i sfery społecznej. Nagrody otrzymują te podmioty, których działalność jest reprezentatywna dla funkcjonowania całej branży czy danego sektora. Doceniana jest konkurencyjność i umiejętność reagowania na potrzeby rynku, a także dowody skutecznego, nowoczesnego zarządzania. Nierzadko po tytuł sięgają też firmy mniej znane, ale oferujące innowacyjne usługi, produkty czy rozwiązania, jakich nie powstydziłyby się światowe, powszechnie znane instytucje.
 
Liczba wyświetleń: 769
02.12 2015

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011