5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ!)
Pytania potencjalnych wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.

* * *

Załączone pliki:

- Odpowiedzi na zadane pytania i wynikające z nich zmiany w SIWZ  (196 KB)

Ostrołęka, 22.06.2012.

- Odpowiedzi na zadane pytania  (124 KB)

Ostrołęka, 06.07.2012.
Liczba wyświetleń: 1360
22.06 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011