5,03 zł
5,07 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,03 zł     5,07 zł

CERTYFIKAT
 
 
Informujemy, że dnia 04.04.2013r   Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce otrzymał CERTYFIKAT EUROPEJSKIEGO REJESTRU RENOMOWANYCH co daje prawo do udziału w programie gospodarczo-konsumenckim.
        Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby firm działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną i cywilną oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego.
        Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera te podmioty  dla których celem jest ciągły rozwój oparty na zasadach etyki w biznesie.
 
Liczba wyświetleń: 990
04.04 2013

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011