5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Wasza Rzetelna Firma
Dnia 22.06.2013 r. w Warszawie odbyła się Wielka Gala Rzetelnych. Była ona zwieńczeniem kolejnej już edycji programu „Rzetelni w Biznesie 2013”, u podstaw którego leżą tak szczytne cele jak inicjowanie i propagowanie etycznych działań w życiu społecznym i gospodarczym. Organizatorem programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europę 2000 Consulting Sp. z o.o. przy współpracy z m.in. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Honorowy Patronat nad programem obejmuje: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
Podczas tegorocznej Gali, prowadzonej przez Macieja Dowbora i Joannę Bartel, Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce otrzymał dwie statuetki wraz z certyfikatami potwierdzające stosowanie w praktyce idei oraz założeń Programu „Rzetelni”.
 
Nagrody przyznano ostrołęckiej spółce w dwóch kategoriach : „Rzetelni w Biznesie”, którą z rąk wiceministra Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny odebrał Prezydent Miasta Ostrołęka Janusz Kotowski.
 
 
Druga nagroda i tytuł „Rzetelnego Menadżera” została przyznana Prezesowi MZK Sp. z o.o. Ryszardowi Chrostowskiemu.
 
 
Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: przedsiębiorczość, samorząd, instytucja oraz ochrona zdrowia. Na stronie organizatora możemy dowiedzieć się, że nagrody przyznawane na podstawie obiektywnych kryteriów, zdobyte w sposób transparentny, według uznanych reguł i zasad są odzwierciedleniem wysokiej jakości produktu i usługi, a także pozwalają rzetelnym i uczciwym podmiotom poddać swoje dokonania kontroli i ocenie udowadniając, że są partnerem godnym zaufania. Laureaci Programu to podmioty, które przestrzegają zasad etycznych w swojej działalności, a terminowość i najwyższa jakość usług to ich priorytet. Certyfikat Programu „Rzetelni” to synonim uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu.
 
 
 
 
Ponadto charakterystyka naszej firmy wraz z opisem działalności oraz sylwetka Prezesa zostały opublikowane w Monografii Laureatów Programu "Rzetelni" - Polska Gospodarka 2013.
 
Liczba wyświetleń: 4459
24.06 2013

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011