5,10 zł
4,85 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,10 zł     4,85 zł

!!! Rozkład jazdy obowiązujący od 11.02.2019 r. !!!
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, przedstawia państwu rozkład jazdy...


Liczba wyświetleń: 14802
 
05.02 2019


!!! Z M I A N A   T R A S   L I N I I    I   R O Z K Ł A D U   J A Z D Y   M Z K!!!
Od dnia 11.02.2019r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy i trasach linii Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce...
Liczba wyświetleń: 3001
 
31.01 2019


Kursowanie autobusów w okresie ferii zimowych
MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 28.01.2019r. do dnia 08.02.2019r. (ferie zimowe)...
Liczba wyświetleń: 1473
 
24.01 2019


!!! ZMIANA W KURSOWANIU LINII NR 8 !!!
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 17.01.2019 r. zostaje wprowadzona zmiana na LINII NR 8...
Liczba wyświetleń: 763
 
16.01 2019


!!! WZNOWIENIE KURSOWANIA ul. GRANICZNĄ !!!
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 14.01.2019r. wznawia kursowanie linii nr 8 ul. Graniczną...
Liczba wyświetleń: 287
 
15.01 2019


UWAGA!

   Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 01.01.2019 r. ulegają  zmianie godziny odjazdów następujących kursów:

Linia nr 2

Wojciechowice 3 –Osiedle Sienkiewicza

z 1730  na  1720

Osiedle Sienkiewicza –Wojciechowice 3

z 1755  na  1740

 

Linia nr 3

Dw. PKS –Olszewo-Borki

z 555  na  605

Liczba wyświetleń: 500
 
31.12 2018


Komunikat Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji  Spółka z o.o. w Ostrołęce  o wynikach konkursu
Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje,
że rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji...
Liczba wyświetleń: 569
 
21.12 2018


Świąteczne Życzenia!
 
21.12 2018


Kursowanie autobusów w okresie świątecznym
MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 24.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. autobusy...
Liczba wyświetleń: 1029
 
18.12 2018


Rada Nadzorcza MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 1 , 07-410 Ostrołęka

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Prezesa Zarządu

Miejskiego Zakładu Komunikacji

Spółka z o.o. w Ostrołęce

 

  1. Określenie wymagań.

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe ( menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne ) lub wykształcenie wyższe ( menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne ) uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej , na podstawie odrębnych przepisów,

  2. co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełnianie innych niż wymienione w ppkt 1-3 wymogów...

 

Liczba wyświetleń: 434
 
07.12 2018


Zmiana trasy linii nr 10 Od 03.12.2018 r.
MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce informuje, że od dnia  03.12.2018r...
Liczba wyświetleń: 481
 
23.11 2018


Zmiana trasy linii nr 2, 2A oraz 6 w dniach 21-22.11.2018r.
W związku z budową kładki dla pieszych nad ul. Traugutta w Ostrołęce....
Liczba wyświetleń: 364
 
16.11 2018


Oficjalne zakończenie inwestycji pn. „Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych” na terenie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
        Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce ma przyjemność poinformować, iż w dniu 9 listopada br. dokonano odbioru przeprowadzonej na terenie naszego zakładu inwestycji pn. „Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych”, będącej częścią zadania: „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej”......
Liczba wyświetleń: 265
 
13.11 2018


Od 14.11.2018r. zmiany tras linii nr 1, 15 i 24.
MZK Sp. z o. O. w Ostrołęce informuje, że z uwagi na zakończenie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Blachnickiego...
Liczba wyświetleń: 511
 
13.11 2018


Zatankuj się na MZK
Nadal najtańsi w mieście !!!
 
Zapraszamy na Stację Paliw MZK przy ul. Kołobrzeskiej 1 również w poniedziałek 12.11.2018.
 
 
09.11 2018

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011