5,03 zł
5,07 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,03 zł     5,07 zł

Przetarg na remont pomieszczeń

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:


PRACE MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWYCH W SIEDZIBIE MZK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1

 

Treść ogłoszenia w pełnej treści tej wiadomości.

Liczba wyświetleń: 1265
 
06.12 2012


Dostawa olejów, smarów oraz płynów hamulcowych - pytania
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych (w latach 2013-2015).
 
Przetarg powyższy nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publciznych - wartość poniżej 14.000 Euro.
Liczba wyświetleń: 969
 
30.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego w 2013 roku - wybór oferty
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego do MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013 wybrana została najkorzystniejsza oferta, firmy P.P.H.U. "WAGAT" sp. j. Wielogórscy, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów.
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 945
 
26.11 2012


Protokół z otwarcia ofert - dostawy oleju napędowego na 2013 rok
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2013 – XII 2013

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT...
Liczba wyświetleń: 1436
 
26.11 2012


Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce publikuje odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia osób i mienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Uwaga! Odpowiedzi wprowadzają kilka zmian do SIWZ.
Liczba wyświetleń: 918
 
22.11 2012


Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Liczba wyświetleń: 968
 
15.11 2012


Zakup olejów, smarów oraz płynów hamulcowych na lata 2013-2015
Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Spółka z o.o., 07-410 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie zadania:
„Dostawa olejów, smarów oraz płynów hamulcowych”.

Przetarg powyższy nie podlega przepisom Ustawy Prawa zamówień publicznych - wartość <14.000 euro.
Liczba wyświetleń: 1180
 
08.11 2012


Przetarg na świadczenie usług ubezpieczeniowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zwraca się z zapytaniem o cenę na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, tj.
- Mienie:
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- OC, AC, NNW pojazdów
Liczba wyświetleń: 1099
 
08.11 2012


Pytania do przetargu na dostawę ON na 2013 rok [aktualizacja!]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego w okresie I 2013 - XII 2013. Znaleźć je można w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 935
 
06.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego
MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013.

Informacje na temat przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone są w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 2082
 
15.10 2012


Przetarg na dostawę 4 autobusów - Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ  CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH PRZEZNACZONYCH DO  PRZEWOZU OSÓB JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM  2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 2268
 
26.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ i terminu składania ofert!)
PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


Odpowiedź na pytanie i zmiana terminu składania ofert  (209 KB)
Liczba wyświetleń: 1062
 
17.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ!)
Pytania potencjalnych wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.

(Załącznik w postaci pliku PDF z odpowiedziami na zadane pytania i wynikającymi z nich zmianami w SIWZ znajduje się w pełnej treści wiadomości. Uwaga! 06.07.2012 dodano drugi plik PDF z odpowiedziami.)
Liczba wyświetleń: 1231
 
22.06 2012


Ogłoszenie o przetargu na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego  w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759 z późn.zm.), tj. do 726 000 euro...
Liczba wyświetleń: 1367
 
06.06 2012


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ: DOSTAWA I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: DOSTAWĘ: DOSTAWA
I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO
W RAMACH RPO WM 2007-2013
DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 1234
 
15.05 2012

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011