4,94 zł
4,94 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,94 zł     4,94 zł

Przetarg nieograniczony na DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO  DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA  Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2014 – XII 2014  
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawy oleju napędowego w okresie od I.2014 - XII.2014 r. Treść SIWZ do pobrania w załączniku.
Liczba wyświetleń: 1079
 
26.09 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach   PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozw
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach   PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013 
Liczba wyświetleń: 1080
 
24.05 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013      
Liczba wyświetleń: 987
 
23.05 2013


Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Liczba wyświetleń: 1013
 
20.05 2013


Przetarg nieograniczony na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w prztargu nieograniczonym na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 1155
 
14.05 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w  przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013  
Liczba wyświetleń: 1048
 
07.05 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n. DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIA 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 1012
 
06.05 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu na Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w postępowaniu przeargowym p.n. Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych  
Liczba wyświetleń: 1064
 
29.04 2013


Pytania do przetargu na dostawę i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza poniżej listę pytań wraz z odpowiedziami do przetargu: DOSTAWA: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element projeku realizowanego w ramach Priorytetu V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" Działanie 5.1 "Transport Miejski" RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 1065
 
23.04 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozw
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na
DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DziałaniA 5.1”Transport miejski” RPO WM2007-2013
 
Liczba wyświetleń: 1024
 
22.04 2013


Pytania do przetargu nieograniczonego na:DOSTAWY Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje poniżej treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:
 
Liczba wyświetleń: 1070
 
17.04 2013


ZMIANA TREŚCI SIWZ w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju reg
Liczba wyświetleń: 1039
 
12.04 2013


Przetarg nieograniczony na zakup systemu monitoringu wizyjnego.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza wszystkich chętnych oferentów do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" DZIAŁANIE 5.1 "Transport miejski" RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 1453
 
10.04 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym p.n. Zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁAN
Liczba wyświetleń: 1001
 
10.04 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawy: Zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Liczba wyświetleń: 1026
 
04.04 2013

« poprzednie ... 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011