5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na Dostawę: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Liczba wyświetleń: 904
 
23.01 2014


Protokół z wyboru ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Dzi
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 900
 
15.01 2014


Przetarg nieograniczony: Dostawa: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na:  Wykonanie, dostawę oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 1021
 
14.01 2014


Protokół z wyboru oferty - Zakup i montaż szynowych wyciągów spalin (4 szt.)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę: Zakup i montaż szynowych wyciągów spalin (4 szt.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 902
 
03.01 2014


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne  oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 935
 
30.12 2013


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na:Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.)
Liczba wyświetleń: 867
 
30.12 2013


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu: DOSTAWA: Zakup i montaż szynowych wyciągów spalin ( 4 szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionuR
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 ), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:
Liczba wyświetleń: 925
 
18.12 2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA: ZAKUP I MONTAŻ SZYNOWYCH WYCIĄGÓW SPALIN (4 SZT.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ: ZAKUP I MONTAŻ SZYNOWYCH WYCIĄGÓW SPALIN (4 SZT.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 978
 
11.12 2013


Przetarg nieograniczony na: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne  oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”T
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne  oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013 Treść SIWZ do pobrania w załączniku.
Liczba wyświetleń: 941
 
10.12 2013


Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013rok
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert w postępowaniu  na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. Pełna treść zaproszenia w załączniku.
Liczba wyświetleń: 954
 
29.11 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Usługi- "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od  01.01.2014 do 31.12.2014." 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Usługi - "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od  01.01.2014 do 31.12.2014.": Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1005
 
25.11 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014 – XII.2014    
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014 – XII.2014. Pełna treść protokołu w załączeniu.    
Liczba wyświetleń: 888
 
15.11 2013


Przetarg nieograniczony na usługi: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.w Ostrołęce w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na usługi: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.w Ostrołęce w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. Treść SIWZ do pobrania w załączniku.
Liczba wyświetleń: 982
 
06.11 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawy ON dla MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014-XII.2014.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawy ON dla MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014-XII.2014.
Liczba wyświetleń: 859
 
06.11 2013


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonegm w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 – XII 20
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 ), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:
Liczba wyświetleń: 953
 
23.10 2013

« poprzednie ... 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011