5,20 zł
5,10 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,20 zł     5,10 zł

Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Usługi- "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od  01.01.2014 do 31.12.2014." 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Usługi - "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od  01.01.2014 do 31.12.2014.": Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 907
 
25.11 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014 – XII.2014    
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014 – XII.2014. Pełna treść protokołu w załączeniu.    
Liczba wyświetleń: 794
 
15.11 2013


Przetarg nieograniczony na usługi: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.w Ostrołęce w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na usługi: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.w Ostrołęce w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. Treść SIWZ do pobrania w załączniku.
Liczba wyświetleń: 868
 
06.11 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawy ON dla MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014-XII.2014.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawy ON dla MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w okresie I.2014-XII.2014.
Liczba wyświetleń: 760
 
06.11 2013


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonegm w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 – XII 20
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 ), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:
Liczba wyświetleń: 852
 
23.10 2013


Przetarg nieograniczony na DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO  DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA  Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2014 – XII 2014  
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawy oleju napędowego w okresie od I.2014 - XII.2014 r. Treść SIWZ do pobrania w załączniku.
Liczba wyświetleń: 990
 
26.09 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach   PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozw
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach   PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013 
Liczba wyświetleń: 986
 
24.05 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013      
Liczba wyświetleń: 897
 
23.05 2013


Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Liczba wyświetleń: 915
 
20.05 2013


Przetarg nieograniczony na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w prztargu nieograniczonym na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach ( 15szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 1060
 
14.05 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w  przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013  
Liczba wyświetleń: 954
 
07.05 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n. DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIA 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 923
 
06.05 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu na Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w postępowaniu przeargowym p.n. Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych  
Liczba wyświetleń: 964
 
29.04 2013


Pytania do przetargu na dostawę i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza poniżej listę pytań wraz z odpowiedziami do przetargu: DOSTAWA: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element projeku realizowanego w ramach Priorytetu V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" Działanie 5.1 "Transport Miejski" RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 967
 
23.04 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozw
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na
DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DziałaniA 5.1”Transport miejski” RPO WM2007-2013
 
Liczba wyświetleń: 928
 
22.04 2013

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011