5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWĘ - Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element Projektu realizowanego w Ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 – 2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1362
 
20.08 2014


 ( UWAGA! Aktualizacja z dn. 30.07.2014r. w załączniku ) Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.:"Dostawa: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkow
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
( pełna treść zapytań i odpowiedzi w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 1076
 
22.07 2014


Przetarg nieograniczony pn.:Dostawa: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogoweg
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 - 2013. Pełna treść siwz w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1978
 
26.06 2014


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ: ZAKUP 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPODŁOGOWYCH, KLASY MIDI , PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA EKOLOGICZNYMI BIOPALIWAMI, WYPOSAŻONYCH W DODATKOWE ELEMENTY PODNOSZĄCE UŻYTEC
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA: ZAKUP 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPODŁOGOWYCH, KLASY MIDI , PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA EKOLOGICZNYMI BIOPALIWAMI, WYPOSAŻONYCH W DODATKOWE ELEMENTY PODNOSZĄCE UŻYTECZNOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU V WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU DZIAŁANIE 5.1 „TRANSPORT MIEJSKI” RPO WM 2007 - 2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 951
 
20.06 2014


DRUGA AKTUALIZACJA ( z dn. 28.05.2014r.) !!! UWAGA - AKTUALIZACJA!!! ( z dn.12.05.14r. )Przetarg nieograniczony na Dostawę: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi , przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopal
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi , przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 - 2013 ( pełna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączeniu).
Liczba wyświetleń: 1400
 
05.05 2014


Protokół z otwarcia/wyboru ofert/y, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 01.04.2014r. na wymianę ogrodzenia, dla zamówienia nieprzekraczającego równowartości 14 000 Euro. ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29stycznia 2004r. Prawo
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia Protokół z otwarcia/wyboru ofert/y, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 01.04.2014r. na wymianę ogrodzenia, dla zamówienia nieprzekraczającego równowartości 14 000 Euro ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ). Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 829
 
22.04 2014


Wyjaśnienia do „Zapytania ofertowego” na wymianę odcinka ogrodzenia bazy MZK Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przekazuje wyjaśnienia do „Zapytania ofertowego” na wymianę odcinka ogrodzenia bazy MZK Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1. ( pełna treść w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 830
 
09.04 2014


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ OGRODZENIA
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na wymianę odcinka ogrodzenia bazy MZK Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1. Pełna treść zapytania w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 928
 
01.04 2014


Protokół z wyboru oferty w przetrgu nieograniczonym na: Wykonanie, dostawę oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport M
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 - 2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 857
 
11.03 2014


Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na Dostawę: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
( pełna treść zapytań i odpowiedzi w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 878
 
28.02 2014


PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1 ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż autobusu IVECO DAILY 50 C13V,

 
 
                                               - rok produkcji: 07.2004r.
                                               - przebieg całkowity: 818850km
                                               - silnik: 2800cm3, moc: 92 kw/125 KM
                                                              
                                                                CENA WYWOŁAWCZA :
                                                                15 000,00 zł netto
                                                                (piętnaście tysięcy zł netto)
Liczba wyświetleń: 928
 
26.02 2014


Przetarg nieograniczony p.n.: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 - 2013 ( pełna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 997
 
19.02 2014


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego p.n.:Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Trans
Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1, 07-410 Ostrołęka, reprezentowany przez Ryszarda Chrostowskiego- Prezesa Zarządu, działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.),informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) ( uzasadnienie w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 923
 
17.02 2014


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy  z postępowania przetargowego w zamówieniu publicznym na Dostawę: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje informacje o wykluczeniu Wykonawcy  z postępowania przetargowego. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 878
 
06.02 2014


Przetarg na sprzedaż autobusu.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu. Więcej informacji w załączniku.
 
Liczba wyświetleń: 921
 
29.01 2014

« poprzednie 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011