5,20 zł
5,10 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,20 zł     5,10 zł

PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1 ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż autobusu IVECO DAILY 50 C13V,

 
 
                                               - rok produkcji: 07.2004r.
                                               - przebieg całkowity: 818850km
                                               - silnik: 2800cm3, moc: 92 kw/125 KM
                                                              
                                                                CENA WYWOŁAWCZA :
                                                                15 000,00 zł netto
                                                                (piętnaście tysięcy zł netto)
Liczba wyświetleń: 822
 
26.02 2014


Przetarg nieograniczony p.n.: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 - 2013 ( pełna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 888
 
19.02 2014


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego p.n.:Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Trans
Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1, 07-410 Ostrołęka, reprezentowany przez Ryszarda Chrostowskiego- Prezesa Zarządu, działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.),informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) ( uzasadnienie w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 814
 
17.02 2014


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy  z postępowania przetargowego w zamówieniu publicznym na Dostawę: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje informacje o wykluczeniu Wykonawcy  z postępowania przetargowego. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 769
 
06.02 2014


Przetarg na sprzedaż autobusu.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu. Więcej informacji w załączniku.
 
Liczba wyświetleń: 802
 
29.01 2014


Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na Dostawę: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Liczba wyświetleń: 800
 
23.01 2014


Protokół z wyboru ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Dzi
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 787
 
15.01 2014


Przetarg nieograniczony: Dostawa: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na:  Wykonanie, dostawę oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 895
 
14.01 2014


Protokół z wyboru oferty - Zakup i montaż szynowych wyciągów spalin (4 szt.)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę: Zakup i montaż szynowych wyciągów spalin (4 szt.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 798
 
03.01 2014


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne  oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 830
 
30.12 2013


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na:Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.)
Liczba wyświetleń: 763
 
30.12 2013


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu: DOSTAWA: Zakup i montaż szynowych wyciągów spalin ( 4 szt. ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionuR
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 ), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:
Liczba wyświetleń: 821
 
18.12 2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA: ZAKUP I MONTAŻ SZYNOWYCH WYCIĄGÓW SPALIN (4 SZT.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ: ZAKUP I MONTAŻ SZYNOWYCH WYCIĄGÓW SPALIN (4 SZT.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 867
 
11.12 2013


Przetarg nieograniczony na: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne  oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”T
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na DOSTAWĘ: Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia ( prace adaptacyjne  oraz wyposażenie ) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013 Treść SIWZ do pobrania w załączniku.
Liczba wyświetleń: 832
 
10.12 2013


Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013rok
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert w postępowaniu  na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. Pełna treść zaproszenia w załączniku.
Liczba wyświetleń: 855
 
29.11 2013

« poprzednie 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011